JabłońskiA. Język Kaszubski Jako Element Narodowotwórczy. Postscriptum Polonistyczne, T. 23, nr 1, Sept. 2020, s. 45-56, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9777.