ReisA. O Motywacji Zmian Językowych W Zakresie Fleksji Mówionego Języka łemkowskiego. Postscriptum Polonistyczne, T. 23, nr 1, Sept. 2020, s. 121-4, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9782.