WacławekM. Przemiany Profilu Partnerki W Stereotypie Dziewczyny. Postscriptum Polonistyczne, T. 20, nr 2, Sept. 2020, s. 209-22, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9920.