Pastuch, Magdalena. „Emancypowanie Się Słów.
Nauczanie Słownictwa a Procesy Leksykalizacyjn”e. Postscriptum Polonistyczne 16, no. 2 (listopad 2, 2020): 31-43. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10210.