Skudrzyk, Aldona. Dyglosja a Proces Socjalizacji. Postscriptum Polonistyczne 23, no. 1 (wrzesień 9, 2020): 229-237. Udostępniono luty 3, 2023. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9789.