[1]
МyroslavaT. 2022. Klasyczny dramat rosyjski na scenie Ukraińskiego Teatru Narodowego Towarzystwo „Ruska Besida” w latach 1864–1914. Przegląd Rusycystyczny. 2 (178) (maj 2022), 196-214. DOI:https://doi.org/10.31261/pr.12099.