[1]
Sładkiewicz Żanna 2022. Estetyka i pragmatyka komunikacji w dyskursie protestu (intersemiotyczna analiza przypadków białoruskich 2020–2021). Przegląd Rusycystyczny. 4 (lis. 2022), 206-225. DOI:https://doi.org/10.31261/pr.12987.