[1]
KoškinsI. i StoikovaT. 2022. O niektórych cechach słowotwórczych języka rosyjskiego na Łotwie (1918–1940). Przegląd Rusycystyczny. 2 (178) (maj 2022), 215-238. DOI:https://doi.org/10.31261/pr.13296.