[1]
KotinM. 2014. Prawda i istina: o językowej kodyfikacji konceptów „werytatywnych”. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2014).