[1]
StecW. 2014. „Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2014).