[1]
TryfonowR. 2014. Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2014).