[1]
KamałowaA. 2014. Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografii. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2014).