[1]
Brzostowska-TereszkiewiczT. 2014. Opyt — essai. Z problemów genologii komparatystycznej. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2014).