[1]
MichnikW. 2012. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2012).