[1]
RudykA. 2012. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskim. Przegląd Rusycystyczny. 3 (paź. 2012).