[1]
TarkowskaJ. 2012. "Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w Polsce. Przegląd Rusycystyczny. 1/2 (mar. 2012).