[1]
GailīteG. 2012. „Rosyjski niedźwiedź” w historii łotewskiej karykatury. Przegląd Rusycystyczny. 1/2 (mar. 2012).