[1]
MantajewskaV. 2011. Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa na marginesie Petersburga Andrieja Biełego. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2011).