[1]
FastP. 2011. Dokument, fikcja, mit? O kontekstach dramatu Batumi Michaiła Bułhakowa. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2011).