[1]
KoriakowcewaJ. 2011. Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2011).