[1]
GłuszakowP. 2011. Temat „Szukszyn i Gogol” w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал). Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2011).