[1]
SkotnickaA. 2009. Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2009).