[1]
OsadnikW. i StrzeleckaN. 2009. Ekwiwalencja językowa i kultu-ro wa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2009).