[1]
CzapigaZ. 2008. Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2008).