[1]
StasienkoA. 2008. Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczes-nym języku rosyjskim i polskim. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2008).