[1]
KlimonowW. 2007. Zdarzenia, ich konceptualna kategoryzacja a manifestacja w języku rosyjskim w porównaniu z językiem niemieckim. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2007).