[1]
KapelaE. 2007. Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowej. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2007).