[1]
DanielJ. 2007. Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2007).