[1]
JunkováL. 2006. Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczych. Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2006).