[1]
PilátováJ. 2005. ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO). Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2005).