[1]
VychodilováZ. 2006. O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”. Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2006).