[1]
KantorW. 2006. Lew Tołstoj jako prekursor bolszewizmu. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2006).