[1]
KopczackiB. 1. Rosyjski nacjonalizm w powieści Wasilija Grossmana Życie i los. Przegląd Rusycystyczny. 4 (1).