[1]
DębowczykM. 2018. Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosji. Przegląd Rusycystyczny. 1 (maj 2018).