[1]
GoczałE. 1. ANEKSJA KOLEKTYWU CZY DYKTAT WYBIÓRCY? Z ZAGADNIEŃ ANTOLOGII TŁUMACZEŃ (NA PRZYKŁADZIE NOWYCH WYBORÓW POEZJI ROSYJSKIEJ). Przegląd Rusycystyczny. 1 (1).