[1]
PlichtaP. 2018. Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza. Przegląd Rusycystyczny. 1 (maj 2018).