[1]
RycielskaB. 2018. Jarosław Wierzbiński, Михаил Зощенко: текстологические исследования и анализы, семантика и стилистика, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 128. Przegląd Rusycystyczny. 1 (lis. 2018).