[1]
PozdiejewW. i HunC. 2018. „STRASZNE” I PARODYSTYCZNE ELEMENTY W TWÓRCZOŚCI O. SOMOWA (KIKIMORA) I A. ORŁOWA (DIABELSKIE NOCE). Przegląd Rusycystyczny. 1 (lis. 2018).