[1]
PavlenkoS. 2020. Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewicz. Przegląd Rusycystyczny. 3 (171) (maj 2020). DOI:https://doi.org/10.31261/pr.7883.