[1]
CamagniF. 2020. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 305 s. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2020).