(1)
Sładkiewicz Żanna. Estetyka I Pragmatyka Komunikacji W Dyskursie Protestu (intersemiotyczna Analiza Przypadków Białoruskich 2020–2021). PR 2022, 206-225.