(1)
NikolaienkoL. Reprezentacja Oceny W Opisie Intensywności Zawiści (na Materiale Języka Polskiego, Rosyjskiego I Ukraińskiego). PR 2022, 251-264.