(1)
KoškinsI.; StoikovaT. O Niektórych Cechach Słowotwórczych Języka Rosyjskiego Na Łotwie (1918–1940). PR 2022, 215-238.