(1)
SkotnickaA. Rok 1991 W Prozie Rosyjskiej. PR 2022, 9-24.