(1)
Tyszkowska-KasprzakE.; MoteyunayteI. Przedmowa. PR 2022, 7-8.