(1)
TryfonowR. Pragmatycznie Zorientowane Metajęzykowe Komentarze Do Wyrazu Prawda. PR 2014.