(1)
MartynowM. Prawda Ludowa I Jej Rola W Konstruowaniu Rosyjskiego Dyskursu Anarchicznego. PR 2014.