(1)
PiotrowskaJ. Wyjazd Lwa ToĊ‚stoja Z Jasnej Polany W Prasie Warszawskiej: Pierwsze Doniesienia. PR 2014.