(1)
JędryskoC. Poglądy Antyinteligenckie Lwa Tołstoja. PR 2013.