(1)
MichnikW. Polityka Zagraniczna Federacji Rosyjskiej W Myśli Strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego. PR 2012.